Âm nhạc Việt Nam từ những ngày đầu đến nay <br> - Campus AAR Accéder directement au contenu
Vidéo Année : 2013

Âm nhạc Việt Nam từ những ngày đầu đến nay

Afficher 

Résumé

Sinh trưởng trong một gia đình với 5 thế hệ đi theo dòng nhạc truyền thống dân tộc, nhà âm nhạc – dân tộc học Trần Quang Hải không chỉ đến với dòng nhạc mang âm hưởng truyền thống bằng tính kế thừa và phát huy từ đại gia đình mà còn bằng cả niềm đam mê, bầu nhiệt huyết và tài năng. Thông qua buổi trò chuyện cởi mở, TQH đã giới thiệu đến chúng ta chiều dài lịch sử nền âm nhạc Việt Nam từ thuở đầu cho đến tận ngày nay. Từ đó, TQH đã mang đến cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về âm nhạc truyền thống dân tộc, được thể hiện qua các loại nhạc cụ, các loại hình – thể loại khác nhau, nét đặc trưng về âm sắc – thanh điệu của mỗi vùng miền… Kèm theo đó, xen lẫn với những lí giải sâu sắc, ông còn đưa ra các ví dụ minh họa cụ thể bằng cách thể hiện một vài khúc ca, điệu nhạc truyền thống. Mặt khác, nhà âm nhạc học cũng thể hiện những nỗ lực cũng như là sự băn khoăn trong việc bảo tồn nền âm nhạc truyền thống nước nhà, mà trong đó cả những thể loại được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể” như Nhã nhạc cung đình.

Dates et versions

medihal-01469593 , version 1 (16-02-2017)

Licence

Identifiants

  • HAL Id : medihal-01469593 , version 1

Citer

Quang Hai Tran, Thi Thanh Tam Do, Elisabeth de Pablo, Khanh Nguyen Cong, Thuong Le Thi. Âm nhạc Việt Nam từ những ngày đầu đến nay
: Entretien avec l'ethnomusicologue Quang Hai TRAN (CNRS, France), réalisé par Elisabeth de Pablo (ESCoM-AAR).. 2013. ⟨medihal-01469593⟩
298 Consultations
62 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More