Entretien avec la musicologue azerbaïdjanaise Sanubar Baghirova. - Campus AAR Accéder directement au contenu
Vidéo Année : 2009

Entretien avec la musicologue azerbaïdjanaise Sanubar Baghirova.

Afficher 

Résumé

Sənubər BAĞIROVA Azərbaycanın tanınmış musiqişünas alimidir. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun əməkdaşıdır. Əsasən Azərbaycanın ənənəvi musiqisi ilə məşğul olaraq Sənubər xanım 1976-cı ildən Azərbaycan muğamı üzrə tədqiqatlar aparmış, bu sahədə elmi dissertasiya müdafiə etmişdir. O, həmçinin UNESCO-nun şifahi və qeyri-maddi irs üzrə ekspertidir. Sənubər xanım Azərbaycan muğamının və daha sonra Azərbaycan aşıq musiqisinin UNESCO siyahısına daxil edilməsi üçün namizədlik təqdimatlarını hazırlamışdır. Muğam təqdimatını Fransa alimi Jan Dürinqla birgə hazırlamışdır. Azərbaycan muğamı UNESCO-nun şifahi və qeyri-maddi irs siyahısına 2003-cü ildə, aşıq musiqisi isə 2009-cu ilin payızında daxil edilmişdir. Sənubər xanımın fəaliyyəti yalnız elmi tədqiqatlarla məhdudlaşmır. O, həmçinin musiqiçilərlə yaxın əməkdaşlıq edir, Azərbaycan musiqisini xaricdə tanıtmaq məqsədi ilə onların xarici ölkələrdə konsertlərini təşkil edir. Sənubər xanım bir çox nəşrlərin – elmi məqalələrin, verilişlərin, disk nəşrlərinin- müəllifidir. Onun 2009-cu ilin mart ayında Bakıda keçirilmiş Muğam Simpoziumunun təşkilində və xüsusilə dünyanın tanınmış musiqişünas alimləri, prodüserlərinin simpoziuma dəvət olunmasında və iştirakında böyük rolu olmuşdur.
Sanubar BAGHIROVA est l'un des grands chercheurs azerbaïdjanais dans le domaine de la musicologie. Elle exerce ses fonctions à l'Institut de l'Architecture et des Arts de l'Académie des Sciences d'Azerbaïdjan. Elle s'occupe principalement de la musique traditionnelle azerbaïdjanaise. Depuis 1976, elle mène des recherches sur le mugham azerbaïdjanais, auquel elle a consacré sa thèse de doctorat. Sanubar Baghirova est également expert auprès de l'UNESCO pour le patrimoine oral et immatériel. Elle a préparé les dossiers de candidature du mugham azerbaïdjanais et de la musique ashiq (musique de troubadours azerbaïdjanais) afin qu'ils soient proclamés chefs-d'oeuvre du patrimoine de l'UNESCO. Ainsi, le mugham azerbaïdjanais et la musique ashiq ont été inscrits, respectivement en 2003 et 2009, sur la liste du patrimoine oral et immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Mais les activités professionnelles de Sanubar Baghirova ne se limitent pas aux recherches théoriques. Elle travaille en étroite collaboration avec les musiciens azerbaïdjanais et organise leur concerts à l'étranger. Elle est l'auteur de nombreuses publications et à l'origine de plusieurs éditions de disques, d'émissions de radio et de télévision. Elle a joué un rôle essentiel dans l'organisation du Symposium du Mugham de 2009, notamment en ce qui concerne les contacts avec les chercheurs de reconnaissance internationale et leur participation à l'événement.

Dates et versions

medihal-01825459 , version 1 (28-06-2018)

Licence

Identifiants

  • HAL Id : medihal-01825459 , version 1

Citer

Sanubar Baghirova, Aygün Eyyubova, Elisabeth de Pablo. Entretien avec la musicologue azerbaïdjanaise Sanubar Baghirova. : Entretien réalisé par Aygun Eyyubova (ESCoM-AAR; Inalco).. 2009. ⟨medihal-01825459⟩
28 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More